"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

DUYURULAR

Duyuru İçeriği

15/04/2019 tarihinde eklendi
  • Facebookta paylaş
  • Tweetle

İLAN METNİ

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mah. 12 pafta, 440, 441, 443, 1082, 1083, 1084, 1085 nolu parseller; 033A02B1 pafta, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4476, 4477 nolu parseller ve 033A02B1A pafta, 657 ada, 1 nolu parsel numarasında kayıtlı parselleri kapsayan alanda masrafları maliklerince karşılanmak üzere, 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılan, Belediye Encümenimizin 17.05.2017 tarih ve 327 sayılı kararıyla kabul edilen, Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 20.12.2017 tarih ve 1284 sayılı kararıyla onaylanan, fenni kontrollerinin yapılması için Mersin Kadastro Müdürlüğüne gönderilen; ancak, kadastro müdürlüğünce yapılan fenni kontrollerde, uygulama kapsamında kalan bazı kadastral parsellerin yüzölçümlerindeki değişiklikler nedeniyle tashihi yapılan F-50 Nolu Gözne Mah. İmar Uygulaması Belediye Encümenimizin 27.03.2019 tarih ve 174 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Tashihi yapılan uygulama, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesi uyarınca belediyemiz hizmet binası panosunda 15.04.2019 tarihinden başlamak üzere bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı süresinin bitiminde uygulamaya yapılan itiraz dilekçelerinin değerlendirilmesi sonucunda parselasyon planında yeniden tashih yapılması halinde, tashih edilen planlar 24.05.2019 tarihinden başlamak üzere belediyemiz hizmet binası panosunda bir ay (30 gün) süreyle yeniden askıya çıkarılacaktır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine müracaat etmeleri İLAN olunur.

İLAN TARİHİ…………..: 15.04.2019

İLAN BİTİM TARİHİ….: 15.05.2019

Tashih Yapılması Halinde;

İLAN TARİHİ………. …: 24.05.2019

İLAN BİTİM TARİHİ…..: 24.06.2019

×