"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

İHALE DUYURULARI

İhale Duyurusu İçeriği

GAYRİMENKUL KİRA İHALESİ

MERSİN TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

       Mülkiyeti Belediyemize ait tapu ve adres bilgileri ile m² si, tahmini bedeli yazılı olan 14 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri ve 35/c maddesine göre (Açık Teklif Usulü) arttırma ihale ile Zeki Ayan Mahallesi Kuvvai Milliye Cad. No: 251 Toroslar Mersin adresindeki Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda 12.02.2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatte 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Bu ihaleye ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde Toroslar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlâk Biriminde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.  İhaleye girebilmek için isteklilerin; nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması durumunda Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi; ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişi olması durumunda adres beyanı; yer gördü belgesi; geçici ve ek teminat, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı; vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına düzenlenmiş vekâletname ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini ihale komisyonuna sunması gerekir. İstenilen belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri verilecektir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ADRES BİLGİSİ

TAPU BİLGİSİ

S. No

Mahalle

Sokak

Cadde

Bulvar

No

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Blok/ Kat/ Bağ.

Böl. No

Taşınmazın Cinsi

Yıllık Tah.

Bed. TL.

Geç.

Tem. TL.

İhale Saati

1

Çelebili

Çelebili

 

 

69/C

Çelebili

11

 

726

 

100

Depo

6.000

1.800

14:00

2

Çopurlu

Merkez

 

 

44/D

Çopurlu

11

 

433

 

92

Kahvehane

6.000

1.800

14:05

3

Değirmendere

 

 

 

255/B

Değirmendere

1

110

101

 

12

Dükkân

3.000

900

14:10

4

Güneykent

 

Refah

 

7/A

 

 

 

 

 

30

Dükkân

12.000

3.600

14:15

5

Güneykent

 

Âşık Veysel

 

2/1-A

 

 

 

 

 

52

Dükkân

12.000

3.600

14:20

6

Halkkent

 

 

F.S.M.

15/A

Hoca Ahmet Yasevi Parkı

 

 

 

 

50

Büfe

18.000

5.400

14:25

7

Halkkent

 

 

F.S.M.

15/B

Hoca Ahmet Yasevi Parkı

 

 

 

 

500

Çay bahçesi

24.000

7.200

14:30

8

Halkkent

 

 

F.S.M.

25/C

Çavuşlu

24 M IV

3001

1

A-Zemin-

7

76

Dükkân

12.000

3.600

14:35

9

Karaisalı

 

Karaisalı

 

142/B

Karaisalı

10

 

604

 

18

Depo

3.000

900

14:40

10

Kepirli

Kepirli

 

 

278/E

Kepirli

8

 

1466

 

50

Dükkân

5.000

1.500

14:45

11

Korukent

 

243.

 

47

Arpaçsakarlar

25 M I

10739

1

 

4.000

Yediemin deposu alanı

24.000

7.200

14:50

12

Yalınayak

 

Çiftçiler

 

147

Yalınayak

24 N I

10156

7

 

50

2 numaralı baz istasyonu alanı

30.000

9.000

14:55

13

Yalınayak

 

Çiftçiler

 

147

Yalınayak

24 N I

10156

7

 

50

3 numaralı baz istasyonu alanı

30.000

9.000

15:00

14

Zekiayan

 

Kuvayi Milliye

 

 

Toroslar Bel. Hiz.Binası önü

 

 

 

 

10

2 numaralı ATM alanı

12.000

3.600

15:05

 

31/01/2020 tarihinde eklendi
İhale Duyurusu Ek(ler)i
Ek No İşlem
Ek - 1 Eki İndir
×