"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

MÜDÜRLÜKLER

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Mehmet Çağrı ÖNDÜL

Bilgi İşlem Müdürü

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1250

bilgiislem@toroslar-bld.gov.tr

 

Bilgi İşlem Müdürlüğü' nün Misyonu:

 • Belediyenin Bilgi İşlem envanterini yapmak, bilgi işlem sisteminin tesis, techizat ve malzeme ihtiyacını belirlemek, ihtiyaca göre öneriler hazırlamak
 • Bilgi İşlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama işlemlerini yapmak veya bu işlemlerin çalışmalarını temin etmek, yönlendirmek, eşlik etmek ve denetlemek
 • Belediyenin diğer birimlerinin bilgisayarla yürütülen hizmetlerine destek olmak ve bu konularda işbirliği yapmak
 • Bilgi İşlem ağı içerisinde yürütülen bilgi girişi , bilgi bakımı, bilgi iletişimi ve raporlama işlemlerinin hızlı ve güvenilir ortamlarda yürütülmesini temin etmek.
 • Donanım ve Yazılım alanındaki gelişmeleri izlemek , gerekli ve rantabıl olanları Belediyede kullanmak üzere üst yönetime önermek.
 • Belediyemizin bilgi işlem müdürlüğü ve diğer birimlere alınacak techizat ve programların alınmasında gerekli incelemeyi yapmak, teknik şartnameleri ve sözleşme metinlerini hazırlamak , ekonomik ve aynı zamanda verimli olanlarını tercih etmek, alındığı firmalarla irtibata geçip gerekli servis formlarını kayıt altında tutmak ve onaya sunmak.
 • Kurum için gerekli verinin toplanmasını ve, kayıt altına alınmasını sağlamak, istatistiksel veri haline getirmek, raporlamak, gizliliğini disiplin altında tutmak.
 • Vatandaş odaklı bilgi işlem sistemlerini yürütmek, gerekli irtibatı sağlamak.
 • Başka kurumlarla olan bilgi işlem ilişkilerini yürütmek, kontrol altında tutmak.
 • Bilgi işlem müdürlüğünde yürütülmekte olan , Web sitesi bilgi güncelleme hizmetini devam ettirmek, yerel ve ağdaki Veri Yedekleme sistemini yürütmek, özgün programların bakım ve güncellenme çalışmalarını yapmak, bilgi işlem, sistem ,kayıt ,operatör ve pano odasının soğutma, ısıtma , aydınlatma güvenliğini temin etmek. Kesintisiz güç kaynağı, switch, server, kabin , jeneratör iç panosu, masa üstü bilgisayar , printer , firewall , adsl modem ,ghdsl modem , monitör ve tarayıcı gibi cihazların bakımlı ve kullanılabilir olmasını sağlamak.
 • Belediyemizin tüm birimlerini bilgisayar teknolojisinden faydalandırmak, İş verimini artırmak, zaman kaybını azaltmak, daha etkin ve uygun planlamanın yapılmasını temin etmek. Bilgi İşlem Müdürlüğünün stratejik planlama hizmetlerinin yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak.
 • Belediye birimlerinde meydana gelen bilgisayar arızalarını süratle çözüme kavuşturmak.
 • Tüm bilgisayarların virüsten korunmasını temin etmek.
 • Güvenli bir bilgi işlem altyapısı oluşmasını sağlamak.
 • Network yapısının kontrolünü yapmak. Gerekli testleri yapmak. Tadilat ve güncellemeleri yapmak.
 • Yeni alınan bilgisayarların testini yapmak, kurmak, işletmek , ağda tanıtım işlemlerini yapmak.
 • www.yerelbilgi.gov.tr ve www.yerelnet.org.tr gibi İçişleri bakanlığı denetimlerindeki sitelere ilgili kayıtları yapmak, şifre almak, bilgi ve resim aktarmak.
 • Belediyenin diğer birimlerine e-mail adresleri vermek, e-mail kutularının kontrollerini yapmak, virüslerden arınmış mesajlaşmayı temin etmek.
 • İnternet web sitesi aracılığı ile gelen mesajları ilgili birimlere yönlendirmek, cevaplarının yazılmalarını temin etmek.
 • Malzeme ihtiyacı belirlemek
 • Belediye santral ve haberleşme sisteminin çalışır durumda olmasını temin etmek, bakımını yaptırmak.
 • Belediyenin merkeze uzak birimlerindeki internet aboneliği için gerekli girişimleri yapmak, malzemeleri temin ettirmek.
 • Uzak birimlerdeki bilgisayar sistemlerinin kullanılır durumda olmalarını sağlamak.
 • Uzak birimler ile merkez bina arasındaki haberleşmeyi ekonomik olarak en az düzeye çekmek için gerekli teknolojileri takip etmek ve uygulamak.
 • Belediyemizin kamera tesisini gerçekleştirmek, bakımını yaptırmak ve kayıt cihazını işler halde tutmak.
 • Belediye Başkanının verdiği görevleri yapmak.

Görseller
×