GÜNDEM

2. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Askı İşlemleri

İLAN METNİ

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi Eminlik Deresi ile Serbest Bölge Otoban Bağlantı Yolu arası yaklaşık 165 hektar alanda II.Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi Belediyemiz Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2020 tarih ve 436 sayılı kararıyla tadilen onaylanmış olup; 3194 sayılı imar Kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 02/10/2020 tarihinde başlamak üzere eşzamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde plan revizyonuna 7 adet itiraz bulunmaktadır.

Söz konusu itirazlar Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.02.2021 tarih 84 sayılı kararı ile karara bağlanmış olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 22/04/2021 tarihinde başlamak üzere eş zamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

 

Haber Tarihi : 22/04/2021