KURUMSAL

EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

2023 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU BİLGİLENDİRMESİ

2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinde "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz" denilmektedir.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik' in 23.maddesinde 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 11.maddesi belirlenen idarelerce ve belediye meclisince atık su ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.” denilmektedir.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' gereğince evsel katı atıklar için toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

Toroslar Belediyesine ait 2023 yılı Evsel Katı Atık Tarifesine ücret yansılatacağı, 01.12.2022 tarih ve 86 sayılı Toroslar Belediye Meclisi kararında oy birliği ile kabul edilen 2023 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporunda belirtilmiştir.

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Tarifesi Raporu ile ilgili görüş ve önerilerinizi temizlikisleri@toroslarbld.gov.tr mail adresine ulaştırabilirsiniz.

2022 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU