KURUMSAL

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ


Neşe KÖKÇÜ
Yapı Kontrol Müdürü

Telefon: 0 324 322 72 00-1400

yapikontrol@toroslar-bld.gov.tr

 

Yapı Denetim Birimi

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1410  

yapidenetim@toroslar-bld.gov.tr

Yapı Denetim Birimi özet olarak aşağıdaki görevleri yerine getirmekle mükelleftir : Ülkemizin en büyük sorunu olan kaçak(ruhsatsız) ve ruhsatına aykırı olarak tüm yapılaşmaya engel olmak ve Toroslar da imarına uygun daha düzenli yapıların oluşmasını sağlamak amacı ile 3194 sayılı imar kanunun sağladığı yetki ve sorumluluk içerisinde ( Bu kanunun amacı, yerleşim yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamaktır.) büyük bir özveri ve titizlikle görevini ifa etmeye çalışmaktadır.

 

İnşaat Ruhsat Birimi

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1430  

insaatruhsat@toroslar-bld.gov.tr

İnşaat Ruhsat Birimi özet olarak : Mücavir alan sınırları içinde, imar planına ve mevzuata uygun olarak yapıların yapılması, tamiratı, ilavesi veya değişikliğine izin veren yapı ruhsatını tanzim eder.

 

Yapı Kullanma İzni Birimi

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1420  

kullanmaizni@toroslar-bld.gov.tr

Yapı Kullanma İzni Birimi özet olarak : Yapıların kullanıma uygun olduğunu genel iskan raporuyla tanzim eder.