KURUMSAL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Gökhan DEMİR
Sağlık İşleri Müdürü

Telefon:0(324) 224 00 34 - 36

saglikisleri@toroslar-bld.gov.tr

Sağlık İşleri Müdürlüğü özet olarak : Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı san’atlarının tarzı icrasına dair kanun, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Kanunu, 6023 sayılı Türk Tabibler Birliği Kanunu, 5179 sayılı Gıdaların Üretilmesi Tüketilmesi ve Denetlenmesine Dair Kanun, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3584 sayılı Cenaze Nakline Mahsus Beynelmilel İtilafnameye İltihakımız Hakkında Kanun, 1887 sayılı Cenazelerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.